pomoc | ciemny | jasny | nr wersetów
(20) Przede wszystkim pamiętajcie, że nie można dowolnie wyjaśniać żadnej wypowiedzi proroka w Piśmie.
(II List św. Piotra 1, 20 – Biblia Poznańska)