pomoc | ciemny | jasny | nr wersetów
(18) Kto przemawia od siebie, szuka własnej chwały, ten zaś, kto szuka chwały Tego, który go posłał, okazuje się wiarygodny i nie ma w nim nieuczciwości.
(Ewangelia wg św. Jana 7, 18 – Biblia Paulistów)