pomoc | ciemny | jasny | nr wersetów
(35) Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.
(Ewangelia wg św. Łukasza 6, 35 – Biblia Tysiąclecia (wyd.V))
(35) Lecz kochajcie waszych nieprzyjaciół i czyńcie dobrze, i pożyczajcie, nie spodziewając się niczego, a zapłata wasza będzie sowita i będziecie synami Najwyższego, bo On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.
(Ewangelia wg św. Łukasza 6, 35 – Biblia Poznańska)
(16) A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry.
(List do Rzymian 7, 16 – Biblia Warszawska)
(8) Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek,
(I List do Tymoteusza 1, 8 – Biblia Warszawska)