pomoc | ciemny | jasny | nr wersetów
(24) Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia.
(Ewangelia wg św. Jana 5, 24 – Biblia Paulistów)
(18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
(Ewangelia wg św. Jana 3, 18 – Biblia Warszawska)
(24) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, bo już przeszedł ze śmierci do życia.
(Ewangelia wg św. Jana 5, 24 – Biblia Warszawsko-Praska)