pomoc | ciemny | jasny | nr wersetów
(10) Właśnie nad tym trudzimy się i o to walczymy, ponieważ złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza tych, którzy wierzą.
(I List do Tymoteusza 4, 10 – Biblia Paulistów)
(10) Dlatego trudzimy się i walczymy, ponieważ całą nadzieję pokładamy w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących.
(I List do Tymoteusza 4, 10 – Biblia Poznańska)
(10) gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących.
(I List do Tymoteusza 4, 10 – Biblia Warszawska)
(10) Trudzimy się i walczymy właśnie dlatego, że całą nadzieję złożyliśmy w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, a przede wszystkim tych, co w Niego wierzą.
(I List do Tymoteusza 4, 10 – Biblia Warszawsko-Praska)
(10) Dlatego pracujemy i jesteśmy lżeni, że pokładamy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących.
(I List do Tymoteusza 4, 10 – Uwspółcześniona Biblia Gdańska)