pomoc | ciemny | jasny | nr wersetów
(7) wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.
(Księga Rodzaju 2, 7 – Biblia Tysiąclecia (wyd.V))
(7) PAN Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Odtąd człowiek stał się istotą żyjącą.
(Księga Rodzaju 2, 7 – Biblia Paulistów)
(1) Jestem zwykłym śmiertelnikiem, jak wszyscy ludzie, potomkiem pierwszego człowieka ulepionego z prochu ziemi, uformowanym z materii w łonie mojej matki.
(Księga Mądrości 7, 1 – Biblia Paulistów)
(48) Ci z prochu ziemi są tacy jak ten z prochu, a ci z nieba - tacy jak Ten z nieba.
(I List do Koryntian 15, 48 – Biblia Paulistów)
(49) I jak zaczęliśmy nosić w sobie obraz człowieka z prochu ziemi, tak zaczniemy nosić w sobie obraz Tego z nieba.
(I List do Koryntian 15, 49 – Biblia Paulistów)
(7) ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
(Księga Rodzaju 2, 7 – Biblia Warszawska)
(47) Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest z nieba.
(I List do Koryntian 15, 47 – Biblia Warszawska)
(2) Podniosłem cię z prochu ziemi i ustanowiłem cię głową mojego ludu izraelskiego. Ale ty poszedłeś drogami Jeroboama i cały mój lud izraelski przywiodłeś do grzechu, wzbudzając ich wykroczeniami moje zagniewanie.
(I Księga Królewska 16, 2 – Biblia Warszawsko-Praska)
(19) I tyle radości zazna na swojej drodze, a z prochu ziemi już inny wyrasta.
(Księga Hioba 8, 19 – Biblia Warszawsko-Praska)
(7) Jak ten, co nędzarza z prochu ziemi podnosi, ubogiego zaś z nędzy wydobywa
(Księga Psalmów 113, 7 – Biblia Warszawsko-Praska)
(4) Zburzone zupełnie - spod ziemi przemówisz, ale głos twój zdusi proch ziemi. Będzie cię słychać jak szept upiora co z zaświatów niewyraźnie przemawia; z prochu ziemi dobywać się będzie bolesne zawodzenie.
(Księga Izajasza 29, 4 – Biblia Warszawsko-Praska)
(7) Wtedy PAN Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą.
(Księga Rodzaju 2, 7 – Uwspółcześniona Biblia Gdańska)
(19) Wody wydrążają kamienie, ulewa podrywa to, co wyrośnie z prochu ziemi, a ty nadzieję człowieka obracasz wniwecz.
(Księga Hioba 14, 19 – Uwspółcześniona Biblia Gdańska)