pomoc | ciemny | jasny | nr wersetów
(1) Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twoją łaskawość i wierność!
(Księga Psalmów 115, 1 – Biblia Tysiąclecia (wyd.V))
(1) Nie nam, o PANIE, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę za Twoją łaskę i wierność.
(Księga Psalmów 115, 1 – Biblia Paulistów)
(1) Nie nam, o Jahwe, nie nam, lecz Imieniu Twemu daj chwałę za Twą łaskawość, za wierność Twoją.
(Księga Psalmów 115, 1 – Biblia Poznańska)
(1) Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, Dla łaski swojej, dla wierności swojej!
(Księga Psalmów 115, 1 – Biblia Warszawska)
(1) Nie nam, Panie, daj chwałę, nie nam, lecz imieniu Twojemu za to, żeś dobry i wierny.
(Księga Psalmów 115, 1 – Biblia Warszawsko-Praska)
(1) Nie nam, PANIE, nie nam, ale twemu imieniu daj chwałę za twoje miłosierdzie i prawdę.
(Księga Psalmów 115, 1 – Uwspółcześniona Biblia Gdańska)
(1) (Psalm 115 według Żydów) Nie nam Panie, nie nam: ale imieniowi twemu daj chwałę.
(Księga Psalmów 115, 1 – Biblia Jakuba Wujka)