pomoc | ciemny | jasny | nr wersetów
(12) Zatem nie wydawajcie córek swoich za ich synów ani nie bierzcie ich córek dla synów swoich. Dalej: nie troszczcie się nigdy o ich pomyślność i szczęście, abyście się wzmocnili i spożywali plon tej ziemi oraz pozostawili ją na zawsze w spadku synom swoim.
(Księga Ezdrasza 9, 12 – Biblia Tysiąclecia (wyd.V))
(14) Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.
(List do Rzymian 13, 14 – Biblia Tysiąclecia (wyd.V))
(9) Nie troszczcie się o to, by mieć przy sobie złoto, srebro czy miedziaki.
(Ewangelia wg św. Mateusza 10, 9 – Biblia Paulistów)
(14) Ubierzcie się natomiast w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się o ciało - o spełnianie jego pożądliwości.
(List do Rzymian 13, 14 – Biblia Paulistów)
(12) Dlatego nie wydawajcie swych córek za ich synów ani nie bierzcie ich córek dla swoich synów. Nie troszczcie się nigdy ani o ich szczęście, ani powodzenie, byście się wzmocnili pożywając plony tego kraju i mogli przekazać go w dziedzictwie swoim synom na wieki."
(Księga Ezdrasza 9, 12 – Biblia Poznańska)
(25) Dlatego wam powiadam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, co będziecie jeść lub co będziecie pić, ani o swoje ciało, w co je ubierzecie - czy życie nie jest ważniejsze od jedzenia, a ciało od ubrania?
(Ewangelia wg św. Mateusza 6, 25 – Biblia Poznańska)
(31) Nie troszczcie się zatem, mówiąc: Co będziemy jedli, albo: Co będziemy pili, albo: W co się ubierzemy,
(Ewangelia wg św. Mateusza 6, 31 – Biblia Poznańska)
(34) Nie troszczcie się zatem o jutro, bo jutro samo o siebie będzie się troszczyć. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy.
(Ewangelia wg św. Mateusza 6, 34 – Biblia Poznańska)
(19) A kiedy was postawią przed sądem, nie troszczcie się, jak albo co macie powiedzieć, bo w tej godzinie dowiecie się, co macie powiedzieć.
(Ewangelia wg św. Mateusza 10, 19 – Biblia Poznańska)
(22) A do uczniów rzekł: Dlatego wam mówię: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, co będziecie jedli, ani o ciało, czym je okryjecie,
(Ewangelia wg św. Łukasza 12, 22 – Biblia Poznańska)
(25) Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie?
(Ewangelia wg św. Mateusza 6, 25 – Biblia Warszawska)
(31) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać?
(Ewangelia wg św. Mateusza 6, 31 – Biblia Warszawska)
(34) Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.
(Ewangelia wg św. Mateusza 6, 34 – Biblia Warszawska)
(19) A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić; albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić.
(Ewangelia wg św. Mateusza 10, 19 – Biblia Warszawska)
(11) A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszczcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie, albowiem nie wy jeteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty.
(Ewangelia wg św. Marka 13, 11 – Biblia Warszawska)
(11) A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów, i do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie.
(Ewangelia wg św. Łukasza 12, 11 – Biblia Warszawska)
(22) I rzekł do uczniów swoich: Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie.
(Ewangelia wg św. Łukasza 12, 22 – Biblia Warszawska)
(6) Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.
(List do Filipian 4, 6 – Biblia Warszawska)
(25) Oto dlaczego mówię wam: Nie troszczcie się o wasze życie; o to, co będziecie jedli i pili, ani o wasze ciało, myśląc, czym byście je przyodziali. Czyż życie nie jest więcej warte niż pokarm, a ciało czyż nie jest czymś więcej niż odzienie?
(Ewangelia wg św. Mateusza 6, 25 – Biblia Warszawsko-Praska)
(34) Nie troszczcie się tedy o dzień jutrzejszy: jutro zatroszczy się samo o siebie. Każdy dzień ma dosyć swojego strapienia.
(Ewangelia wg św. Mateusza 6, 34 – Biblia Warszawsko-Praska)
(22) A do uczniów swoich powiedział: Dlatego mówię wam: Nie troszczcie się o życie wasze, o to, co będziecie jedli, ani o ciało, czym je przyodziejecie.
(Ewangelia wg św. Łukasza 12, 22 – Biblia Warszawsko-Praska)
(25) Dlatego mówię wam: Nie troszczcie się o wasze życie, co będziecie jeść albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie?
(Ewangelia wg św. Mateusza 6, 25 – Uwspółcześniona Biblia Gdańska)
(31) Nie troszczcie się więc, mówiąc: Cóż będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: W co się ubierzemy?
(Ewangelia wg św. Mateusza 6, 31 – Uwspółcześniona Biblia Gdańska)
(34) Dlatego nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swego utrapienia.
(Ewangelia wg św. Mateusza 6, 34 – Uwspółcześniona Biblia Gdańska)
(22) Potem powiedział do swoich uczniów: Dlatego mówię wam: Nie troszczcie się o wasze życie, co będziecie jeść, ani o ciało, w co będziecie się ubierać.
(Ewangelia wg św. Łukasza 12, 22 – Uwspółcześniona Biblia Gdańska)
(14) Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać pożądliwości.
(List do Rzymian 13, 14 – Uwspółcześniona Biblia Gdańska)
(6) Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech wasze pragnienia będą znane Bogu.
(List do Filipian 4, 6 – Uwspółcześniona Biblia Gdańska)
(22) I rzekł do uczniów swoich: Dla tego wam powia­dam: Nie troszczcie się o duszę waszę, cobyście jedli: ani o ciało, w cobyście się obłóczyli.
(Ewangelia wg św. Łukasza 12, 22 – Biblia Jakuba Wujka)